Skal gi ut bok om bioøkonomien

Biosmart, Ruralis hittil største forskningsprosjekt, har signert en avtale med Cappelen Damm Akademisk om å gi ut bok om bioøkonomien. Målet med boka, ...... Les mer

Skogen trenger aktive pådrivere

Norge utnytter ikke skogens potensial. En permanent og profesjonalisert pådrivertjeneste kan bli et viktig steg på veien mot mer aktivitet i skogen. Det ...... Les mer

Hvem skal eie algen i havet?

Det nye rammeverket for bioprospektering som er i emninga, blir med på å sette kursen for norsk velferdsutvikling.  Det mener forsker ved Ruralis, ...... Les mer