Stor variasjon i verdiskapningen

I 2014 utgjorde verdiskapningen i ni sentrale bioøkonomi-sektorer 95 milliarder kroner, tilsvarende 3,7 prosent av verdiskapningen i Norge. Dette må tas som et ...... Les mer

Biosmart med samling i nord

Smarte løsninger for framtidas bærekraftige økonomi sto på programmet da 30 deltakere i BIOSMART-prosjektet var samlet i Tromsø nylig. Tekst: Heidi Rapp Nilsen, ...... Les mer

Nisjebedrifter og grønne regimeskifter

Ved å studere nisjebedrifter ser forskere i Biosmart på hvordan samspillet mellom teknologi, politikk og aktører kan gi grønne regimeskifter i bioøkonomien. – ...... Les mer