Ledelse

Arbeidspakke 1: Prosjektadministrasjon og vitenskapelig ledelse Arbeidspakke 1 vil utgjøre en egen del for prosjektledelse med ansvar for overordnet prosjektstyring, og med ansvar ...... Les mer

Fremsyn

  Arbeidspakke 2: Fremsyn – Visjonen om en integrert bioøkonomi I sentrum for prosjektet står en fremsynsanalyse (foresight-analyse). Godet m. fl (2007: 8) ...... Les mer

Grønt skifte

  Arbeidspakke 3: Transisjoner i bioøkonomiske verdikjeder Som verktøy for å forstå bioøkonomisk endring i Norge vil BioSmart bruke et transisjonsteoretisk rammeverk, som ...... Les mer

Sosial aksept

  Arbeidspakke 4: Sosial aksept Opinionen vil spille en sentral rolle i transisjonen av norsk bioøkonomi, da de til syvende og sist utgjør konsumentene, ...... Les mer

Rettigheter

Arbeidspakke 5: Rettigheter og bioøkonomi – Hvem eier «den nye oljen»? Å ha tilgang til ressurser og rettigheter til å bruke og utnytte ...... Les mer

Ressurser

Arbeidspakke 6: Ressursfordeling i den smarte bioøkonomien En fullstendig transisjon til bioøkonomien vil kreve et massivt skift i ressursbruk. Med tanke på biomasse ...... Les mer

Lokalisering

Lokalisering (arbeidspakke 7) Spørsmålet om hvor – et viktig spørsmål også i Biosmart Bioøkonomien er basert på biologiske ressurser som ligger på spesifikke ...... Les mer

Bærekraft

Arbeidspakke 8: Utforskning av bærekraft i smart bioøkonomi Dersom bioøkonomien i 2030 skal være smart må den være bærekraftig. Selv om det er ...... Les mer

Verdiskapning

Arbeidspakke 9: Å skape merverdi i en «smart» bioøkonomi Verdiskaping i bioøkonomien avhenger ikke bare av produksjonsteknologi og markedene, vilkår for produktene og ...... Les mer

Politikkutvikling

Arbeidspakke 10: Integrert governance policy for bioøkonomisk transisjon Transisjon til bioøkonomien krever endringer i både policy og policyforskning. Spesifikt må governance-forskningen se på ...... Les mer

Formidling

  Arbeidspakke 11: Kommunikasjon Graden av sosial endring som er nødvendig for utvikling av bioøkonomien gir behov for å ta del i, og ...... Les mer