En ny rapport gir en samlet oversikt over norsk bioøkonomi: Slik anvender Norge ressurser og råstoffer innen skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur.

Tekst: Magnar Forbord, Ruralis.

Bioøkonomien bygger på utnyttelse av et bredt sett av biologiske ressurser i sjø og på land. Mulighetene for fremtidig utvikling er betydelige, også på tvers av sektorene.

Tradisjonelt opererer sektorene i bioøkonomien hver for seg. Vi tenker gjerne på skogbruk, jordbruk, fiskeri, akvakultur og relatert aktivitet som helt separate næringer. Nå kommer det stadig flere eksempler på koblinger mellom sektorene. Derfor er det nå lagd en samlet oversikt over anvendelsen av ressurser og råstoff for alle disse sektorene i Norge.

Ny rapport: Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy.

Den aktuelle rapporten inngår i prosjektet Biosmart finansiert av Norges forskningsråd, og bygger videre på en rapport om ressurser i primærleddene av bioøkonomien (Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway, 2016).

Verdipyramide

Den nye rapporten tar for seg industrielle prosesser. Rapporten starter med en definisjon av sentrale begreper knyttet til hovedprodukt og biprodukt og en diskusjon av en verdipyramide. Det er betydelige forskjeller på sektorene, fra jordbruk og reinkjøtt, som hovedsakelig produserer for innenlandske markeder, til skogbruk, fiskeri og akvakultur, som er rettet mot eksport.

Forskerne kombinerer ulike typer sekundære data for beskrivelsene: næringsstatistikk tilrettelagt av Statistisk sentralbyrå, ulike forskningsrapporter, bøker og utredninger, samt offentlige dokumenter og nettinformasjon.

Spesialisering og produktutvikling på tvers

Biprodukter representerer en stadig viktigere produktkategori på grunn av behovet for å fokusere på bærekraft og økt verdiskaping. Et overordnet spørsmål er knyttet til hvordan en kan integrere innen bioøkonomien, samtidig som det foregår en stadig større spesialisering i de enkelte sektorene.

I dette bildet er det interessant å observere eksempler i næringene på utvikling på tvers av sektorer, for eksempel produksjon av biogass fra biprodukter fra akvakultur og skogbruk. Et annet eksempel er kombinasjon av matprodukter fra jordbruk og sjømat for å utvikle interessante reiselivsprodukter.