BIOSMART

Hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi?

Nyheter

Ny bok: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet?

21. februar 2018

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i …

Les mer »

Teknologi og samfunn på lag i bioøkonomien

20. februar 2018

Teknologer og samfunnsforskere flokka seg under Ruralis foredrag på årets NIBIO-konferanse, da rykende ferske funn fra Biosmart ble presentert. Ny teknologi gir nye …

Les mer »

Ny rapport: Ressurser og råstoffer fra skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur

19. februar 2018

En ny rapport gir en samlet oversikt over norsk bioøkonomi: Slik anvender Norge ressurser og råstoffer innen skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur. Tekst: Magnar …

Les mer »

Bør involvere de med lavest forventninger til bioøkonomien

1. februar 2018

Forventingene til bioøkonomien varierer mellom sektorene. Dette skaper utfordringer, men det gir oss også noen hint om hvem som må involveres mer. Det …

Les mer »

Prosjekter

Prosjektet er delt opp i til sammen ni ulike temaer. Temapakkene samarbeider på tvers av flere forskningsinstitusjoner.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet involverer forskere fra flere ulike disipliner og gjøres på tvers av forskningsinstitusjoner og landegrenser.

Les mer »

Formidling

Biosmart skal resultere i en bok bestående av kapitler fra alle arbeidspakkene. Det legges ut oppdateringer fra arbeidet i Biosmart på  denne prosjekthjemmesiden.

Les mer »

Hva er Biosmart?

Biosmart handler om sosiale endringers rolle i skiftet fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

Les mer »

COLOURBOX10191266

Finansiert av

Prosjektnettside av