BIOSMART

Hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi?

Nyheter

Tre skifter

Ta plass i bioøkonomien

10. september 2018

Kvifor skal bønder og folk flest bry seg om bioøkonomi? Er ikkje bioøkonomi berre endå eit høgtsvevande omgrep som styresmaktene har lansert, men …

Les mer »

Stor tro på bioøkonomien som en løsning

4. september 2018

Næringslivet har stor tro på en økonomi hvor fornybare, biologiske ressurser får en større rolle, og mener ny kunnskap, innsikt og opplæring blir …

Les mer »
Jaran Rauø fra Marealis viser Biosmart-deltakerne rundt på Biotep, Nofimas testanlegg for bioprosessering i Kaldfjord utenfor Tromsø. Foto: Heidi Rapp Nilsen, Norut

Skal gi ut bok om bioøkonomien

4. mai 2018

Biosmart, Ruralis hittil største forskningsprosjekt, har signert en avtale med Cappelen Damm Akademisk om å gi ut bok om bioøkonomien. Målet med boka, …

Les mer »

Ny bok: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet?

21. februar 2018

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i …

Les mer »

Prosjekter

Prosjektet er delt opp i til sammen ni ulike temaer. Temapakkene samarbeider på tvers av flere forskningsinstitusjoner.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet involverer forskere fra flere ulike disipliner og gjøres på tvers av forskningsinstitusjoner og landegrenser.

Les mer »

Formidling

Biosmart skal resultere i en bok bestående av kapitler fra alle arbeidspakkene. Det legges ut oppdateringer fra arbeidet i Biosmart på  denne prosjekthjemmesiden.

Les mer »

Hva er Biosmart?

Biosmart handler om sosiale endringers rolle i skiftet fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

Les mer »

COLOURBOX10191266

Finansiert av

Prosjektnettside av