BIOSMART

Hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi?

Nyheter

Flere politiske barrierer for bioøkonomien

12. desember 2017

Samarbeid på tvers av sektorer er utpekt som en forutsetning for å lykkes i bioøkonomien. I praksis er det til nå ikke gjort …

Les mer »

Hvem eier den blå åkeren?

7. desember 2017

Hvis ressursene i havet skal bli «den nye oljen» er det viktig at ikke all inntekt og kunnskap blir i hendene til private …

Les mer »

Kartlegger hvor bioøkonomien har best vekstforhold

21. november 2017

For å vite hvilke deler av landet som har størst potensiale for utvikling innen bioøkonomi, må man ha en oppdatert kartlegging av ressursene …

Les mer »
Det ligger store verdier i havet.

Hvem skal eie algen i havet?

16. november 2017

Det nye rammeverket for bioprospektering som er i emninga, blir med på å sette kursen for norsk velferdsutvikling.  Det mener forsker ved Ruralis, …

Les mer »

Prosjekter

Prosjektet er delt opp i til sammen ni ulike temaer. Temapakkene samarbeider på tvers av flere forskningsinstitusjoner.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet involverer forskere fra flere ulike disipliner og gjøres på tvers av forskningsinstitusjoner og landegrenser.

Les mer »

Formidling

Biosmart skal resultere i en bok bestående av kapitler fra alle arbeidspakkene. Det legges ut oppdateringer fra arbeidet i Biosmart på  denne prosjekthjemmesiden.

Les mer »

Hva er Biosmart?

Biosmart handler om sosiale endringers rolle i skiftet fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

Les mer »

COLOURBOX10191266

Finansiert av

Prosjektnettside av