BIOSMART

Hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi?

Nyheter

Jaran Rauø fra Marealis viser Biosmart-deltakerne rundt på Biotep, Nofimas testanlegg for bioprosessering i Kaldfjord utenfor Tromsø. Foto: Heidi Rapp Nilsen, Norut

Skal gi ut bok om bioøkonomien

4. mai 2018

Biosmart, Ruralis hittil største forskningsprosjekt, har signert en avtale med Cappelen Damm Akademisk om å gi ut bok om bioøkonomien. Målet med boka, …

Les mer »

Ny bok: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet?

21. februar 2018

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i …

Les mer »

Teknologi og samfunn på lag i bioøkonomien

20. februar 2018

Teknologer og samfunnsforskere flokka seg under Ruralis foredrag på årets NIBIO-konferanse, da rykende ferske funn fra Biosmart ble presentert. Ny teknologi gir nye …

Les mer »

Ny rapport: Ressurser og råstoffer fra skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur

19. februar 2018

En ny rapport gir en samlet oversikt over norsk bioøkonomi: Slik anvender Norge ressurser og råstoffer innen skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur. Tekst: Magnar …

Les mer »

Prosjekter

Prosjektet er delt opp i til sammen ni ulike temaer. Temapakkene samarbeider på tvers av flere forskningsinstitusjoner.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet involverer forskere fra flere ulike disipliner og gjøres på tvers av forskningsinstitusjoner og landegrenser.

Les mer »

Formidling

Biosmart skal resultere i en bok bestående av kapitler fra alle arbeidspakkene. Det legges ut oppdateringer fra arbeidet i Biosmart på  denne prosjekthjemmesiden.

Les mer »

Hva er Biosmart?

Biosmart handler om sosiale endringers rolle i skiftet fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

Les mer »

COLOURBOX10191266

Finansiert av

Prosjektnettside av