Arbeidspakke 11: Kommunikasjon

Graden av sosial endring som er nødvendig for utvikling av bioøkonomien gir behov for å ta del i, og å følge den offentlige debatten om fremtidig bioøkonomisk utvikling. Rollen til kommunikasjonsansvarlig i Arbeidspakke 11 er derfor todelt:

  1. Sørge for at hovedfunn fra prosjektet formidles raskt til interessenter og offentligheten gjennom ulike mediekanaler, som aviser, TV og relevante blogger.
  2. Følge med på den offentlige debatten og å utføre analyser av hvordan debatten om bioøkonomisk utvikling er fremstilt og bygd opp (eks. Upretia & van der Horst, 2004) i samarbeid med Arbeidspakke 4 (sosial aksept).

I tillegg skal kommunikasjonsansvarlig være ansvarlig for å holde nettsiden til prosjektet oppdatert, og å følge med på responsen til artiklene som publiseres på nettsiden (lesertallsoversikt vil være en del av nettsidedesignet).

Til slutt vil prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig være medredaktør for boken prosjektet vil resultere i. Dette vil sette sammen kapittel fra alle de vitenskapelige arbeidspakkene, så vel som fra utvalgte governance organisasjoner, bioindustrielle organisasjoner og konsument-/interesseorganisasjoner fra Arbeidspakke 2b. I tillegg vil representanter i nøkkelroller fra Bionær prosjektet, som ble opprettet i 2013, spørres om å sende inn et kapittel med implikasjonene for bioøkonomien ut fra hva deres funn viser. Vår intensjon er at denne bokpubliseringen skal presentere hovedutfordringer for bioøkonomisk utvikling i et format som favner vidt, for å bidra til den opplyste debatt som kreves for å fasilitere samfunnsmessige endringer.

Arbeidspakkeleder: Rob Burton, Ruralis