Flere politiske barrierer for bioøkonomien

12. desember 2017

Samarbeid på tvers av sektorer er utpekt som en forutsetning for å lykkes i bioøkonomien. I praksis er det til nå ikke gjort …

Les mer »

Hvem eier den blå åkeren?

7. desember 2017

Hvis ressursene i havet skal bli «den nye oljen» er det viktig at ikke all inntekt og kunnskap blir i hendene til private …

Les mer »

Kartlegger hvor bioøkonomien har best vekstforhold

21. november 2017

For å vite hvilke deler av landet som har størst potensiale for utvikling innen bioøkonomi, må man ha en oppdatert kartlegging av ressursene …

Les mer »
Det ligger store verdier i havet.

Hvem skal eie algen i havet?

16. november 2017

Det nye rammeverket for bioprospektering som er i emninga, blir med på å sette kursen for norsk velferdsutvikling.  Det mener forsker ved Ruralis, …

Les mer »
RS1149_COLOURBOX3364801-lpr-1080x675

Stor variasjon i verdiskapningen

16. november 2017

I 2014 utgjorde verdiskapningen i ni sentrale bioøkonomi-sektorer 95 milliarder kroner, tilsvarende 3,7 prosent av verdiskapningen i Norge. Dette må tas som et …

Les mer »
Jaran Rauø fra Marealis viser Biosmart-deltakerne rundt på Biotep, Nofimas testanlegg for bioprosessering i Kaldfjord utenfor Tromsø. Foto: Heidi Rapp Nilsen, Norut

Biosmart med samling i nord

16. november 2017

Smarte løsninger for framtidas bærekraftige økonomi sto på programmet da 30 deltakere i BIOSMART-prosjektet var samlet i Tromsø nylig. Tekst: Heidi Rapp Nilsen, …

Les mer »
Bussene fra AtB skal drives på biogass lagd av avfall fra fisk og papirproduksjon.

Nisjebedrifter og grønne regimeskifter

16. november 2017

Ved å studere nisjebedrifter ser forskere i Biosmart på hvordan samspillet mellom teknologi, politikk og aktører kan gi grønne regimeskifter i bioøkonomien. – …

Les mer »
Flishaug

Verksted for bioøkonomi-scenarier

5. oktober 2017

Forskningsprosjektet Biosmart inviterer fremtredende aktører til bioøkonomi-verksted 23. november. Det finner sted i lokalene til Bygdeforsknings distriktskontor i Norges kanskje mest symboltunge gate, Karl Johan i Oslo.

Les mer »

Kan bioøkonomien redde verden?

17. februar 2017

Bioøkonomien i seg selv løser ikke klimautfordringene. Men den kan gi et godt bidrag, skriver Magnar Forbord, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug i …

Les mer »

NoRest-konferansen – forente krefter for økt kunnskap

16. februar 2017

De tre Bionær-prosjektene Biosmart, SusValueWaste og CYCLE forente krefter og trakk 100 deltakere til NoRest-konferansen i København i oktober. Her bød de på to …

Les mer »

Ny rapport: Status for de bio-baserte næringene i Norge

30. august 2016

Nordland fylke er størst i Norge på fiskeri og akvakultur. En ny rapport gir en god oversikt over de biologiske bærebjelkene for næringene …

Les mer »

Kartlegging av norsk bioøkonomi

4. april 2016

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen …

Les mer »