Tre skifter

Ta plass i bioøkonomien

10. september 2018

Kvifor skal bønder og folk flest bry seg om bioøkonomi? Er ikkje bioøkonomi berre endå eit høgtsvevande omgrep som styresmaktene har lansert, men …

Les mer »

Stor tro på bioøkonomien som en løsning

4. september 2018

Næringslivet har stor tro på en økonomi hvor fornybare, biologiske ressurser får en større rolle, og mener ny kunnskap, innsikt og opplæring blir …

Les mer »
Jaran Rauø fra Marealis viser Biosmart-deltakerne rundt på Biotep, Nofimas testanlegg for bioprosessering i Kaldfjord utenfor Tromsø. Foto: Heidi Rapp Nilsen, Norut

Skal gi ut bok om bioøkonomien

4. mai 2018

Biosmart, Ruralis hittil største forskningsprosjekt, har signert en avtale med Cappelen Damm Akademisk om å gi ut bok om bioøkonomien. Målet med boka, …

Les mer »

Ny bok: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet?

21. februar 2018

Vi står framfor eit grunnleggande internasjonalt skifte når det gjeld mat- og landbrukspolitikk. Reidar Almås er ein nestor innan norsk landbruksforsking og i …

Les mer »

Teknologi og samfunn på lag i bioøkonomien

20. februar 2018

Teknologer og samfunnsforskere flokka seg under Ruralis foredrag på årets NIBIO-konferanse, da rykende ferske funn fra Biosmart ble presentert. Ny teknologi gir nye …

Les mer »

Ny rapport: Ressurser og råstoffer fra skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur

19. februar 2018

En ny rapport gir en samlet oversikt over norsk bioøkonomi: Slik anvender Norge ressurser og råstoffer innen skogbruk, jordbruk, fiskeri og akvakultur. Tekst: Magnar …

Les mer »

Bør involvere de med lavest forventninger til bioøkonomien

1. februar 2018

Forventingene til bioøkonomien varierer mellom sektorene. Dette skaper utfordringer, men det gir oss også noen hint om hvem som må involveres mer. Det …

Les mer »

Skogen trenger aktive pådrivere

29. januar 2018

Norge utnytter ikke skogens potensial. En permanent og profesjonalisert pådrivertjeneste kan bli et viktig steg på veien mot mer aktivitet i skogen. Det …

Les mer »

Flere politiske barrierer for bioøkonomien

12. desember 2017

Samarbeid på tvers av sektorer er utpekt som en forutsetning for å lykkes i bioøkonomien. I praksis er det til nå ikke gjort …

Les mer »

Hvem eier den blå åkeren?

7. desember 2017

Hvis ressursene i havet skal bli «den nye oljen» er det viktig at ikke all inntekt og kunnskap blir i hendene til private …

Les mer »

Kartlegger hvor bioøkonomien har best vekstforhold

21. november 2017

For å vite hvilke deler av landet som har størst potensiale for utvikling innen bioøkonomi, må man ha en oppdatert kartlegging av ressursene …

Les mer »
Det ligger store verdier i havet.

Hvem skal eie algen i havet?

16. november 2017

Det nye rammeverket for bioprospektering som er i emninga, blir med på å sette kursen for norsk velferdsutvikling.  Det mener forsker ved Ruralis, …

Les mer »