Arbeidspakke 1: Prosjektadministrasjon og vitenskapelig ledelse

Arbeidspakke 1 vil utgjøre en egen del for prosjektledelse med ansvar for overordnet prosjektstyring, og med ansvar for vitenskapelig integrasjon mellom arbeidspakkene og forskere (eks. koordinere formidling av interne rapporter og felles analyser/artikler på tvers av arbeidspakkene). En vitenskapelig ledelse er nødvendig grunnet prosjektets størrelse, kompleksitet og tverrfaglighet. For å støtte opp om dette målet vil en prosjektledelse bestående av alle arbeidspakkelederne etableres. De skal sikre en felles forståelse på tvers av ulike fagdisipliner, diskutere justeringer i prosjektet og fremme prosjektets tverrfaglighet. Prosjektledelsen vil møtes en gang i året og vil gjøre endringer dersom det er uenigheter mellom forskningsgruppene ikke som løses. I tillegg til ledelsesrollen, vil prosjektadministrasjonen/vitenskapelig ledelse i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig (Arbeidspakke 11), være ansvarlige for å velge ut kapittel og å redigere prosjektets fagfellevurderte bok (se Arbeidspakke 11).

Arbeidspakkeledere: Dr Rob Burton og Dr Magnar Forbord, Ruralis

Øvrige deltakere: BioSmarts prosjektledelsesgruppe