Biosmart, Ruralis hittil største forskningsprosjekt, har signert en avtale med Cappelen Damm Akademisk om å gi ut bok om bioøkonomien.

Målet med boka, som skal komme ut i 2019, er å forberede industri, myndigheter og samfunnet for øvrig på overgangen til en smart bioøkonomi. Kapitlene i boka skal skrives på en måte som gjør dem tilgjengelige for også ikke-akademiske lesere. Boka skal være på norsk.

– Boka skal kunne brukes i både forskning og næringsutvikling. Nedtrappinga av oljeøkonomien og starten på en ny bioøkonomi vil angå alle og være interessant for gründere i alle sektorer, for landbruket, kommuner og akademikere, forteller Eirik Magnus Fuglestad, som er bokas hovedredaktør.

Boka skal ha tre hoveddeler. Den første delen skal ta for seg grunnlaget for bioøkonomien og har arbeidstittel «Bioøkonomien – en vidunderlig ny verden etter oljen?». Del to «Bioøkonomien i praksis» vil omhandle sentrale aspekter, mens den siste delen vil se på «Fremtidige visjoner: utvikling av bioøkonomien i samspill».

Kapitlene skal skrives av forskjellige forfattere og vil være et resultat av vitenskapelige undersøkelser på prosjektet Biosmart. Boka skal fagfellevurderes eksternt. Biosmart er finansiert av Forskningsrådet.

Eirik Magnus Fuglestad ved Ruralis er koordinerende redaktør og kontaktperson mot forlaget. Rob Burton (Ruralis), Magnar Forbord (Ruralis) og Heidi Rapp Nilsen (NORUT) er fagredaktører.