Forskningsprosjektet Biosmart inviterer fremtredende aktører til bioøkonomi-verksted 23. november. Det finner sted i lokalene til Bygdeforsknings distriktskontor i Norges kanskje mest symboltunge gate, Karl Johan i Oslo.

 

«Bioøkonomien» er lansert som ett av svarene på de store samfunnsmessige utfordringene verden står overfor. Det være seg knapphet på biologiske ressurser, forringelse av naturmiljø og klimaendringer, og påfølgende utfordringer knyttet til økonomisk utvikling og menneskers helse og velvære.

Utfordringene kan ikke løses av enkelt-aktører eller sektorer alene, men krever samarbeid og koordinert iverksetting. Vi inviterer derfor representanter fra ulike næringer, organisasjoner og forvaltning til et verksted for å diskutere muligheter for utvikling av integrerte scenarier for den norske bioøkonomien. Resultatet fra arbeidet skal munne ut i scenarier for utvikling av en «smart» bioøkonomi i Norge, og en forståelse av hvordan man kan støtte og gjennomføre en slik utvikling.

Til å lede prosessene har vi Kristian Borch (Danmark) og Peter de Smedt (Belgia) som har bred og dyp erfaring med slik prosessledelse. Selv om vi henter inn internasjonal ekspertise på dette, vil arbeidet i verkstedet foregå på norsk.

Kontaktpersoner:

Hilde Bjørkhaug, seniorforsker.

Brit Logstein, forsker.

Lillian Hansen, PhD stipendiat i Biosmart.