Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet.

«Innen 40 år er bioøkonomi det bærende prinsipp i europeisk økonomi, i følge OECD. Det betyr at produksjon og omdannelse av fornybare biologiske ressurser (jordbruk, skogbruk, havbruk) vil stå sentralt, og at biomasse vil være bærebjelken. På mange måter står vi overfor en ny industriell revolusjon, skal vi tro ekspertene.»

Artikkelen er en del av Gemini sin satsing mot klimatoppmøtet i Paris i desember der nesten 200 regjeringer møtes med mål om å forhandle fram en ny global klimaavtale.

Les hele intervjuet på Gemini.no her