BIOSMART

Hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi?

Nyheter

RS1149_COLOURBOX3364801-lpr-1080x675

Stor variasjon i verdiskapningen

16. november 2017

I 2014 utgjorde verdiskapningen i ni sentrale bioøkonomi-sektorer 95 milliarder kroner, tilsvarende 3,7 prosent av verdiskapningen i Norge. Dette må tas som et …

Les mer »
Jaran Rauø fra Marealis viser Biosmart-deltakerne rundt på Biotep, Nofimas testanlegg for bioprosessering i Kaldfjord utenfor Tromsø. Foto: Heidi Rapp Nilsen, Norut

Biosmart med samling i nord

16. november 2017

Smarte løsninger for framtidas bærekraftige økonomi sto på programmet da 30 deltakere i BIOSMART-prosjektet var samlet i Tromsø nylig. Tekst: Heidi Rapp Nilsen, …

Les mer »
Bussene fra AtB skal drives på biogass lagd av avfall fra fisk og papirproduksjon.

Nisjebedrifter og grønne regimeskifter

16. november 2017

Ved å studere nisjebedrifter ser forskere i Biosmart på hvordan samspillet mellom teknologi, politikk og aktører kan gi grønne regimeskifter i bioøkonomien. – …

Les mer »
Flishaug

Verksted for bioøkonomi-scenarier

5. oktober 2017

Forskningsprosjektet Biosmart inviterer fremtredende aktører til bioøkonomi-verksted 23. november. Det finner sted i lokalene til Bygdeforsknings distriktskontor i Norges kanskje mest symboltunge gate, Karl Johan i Oslo.

Les mer »

Prosjekter

Prosjektet er delt opp i til sammen ni ulike temaer. Temapakkene samarbeider på tvers av flere forskningsinstitusjoner.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet involverer forskere fra flere ulike disipliner og gjøres på tvers av forskningsinstitusjoner og landegrenser.

Les mer »

Formidling

Biosmart skal resultere i en bok bestående av kapitler fra alle arbeidspakkene. Det legges ut oppdateringer fra arbeidet i Biosmart på  denne prosjekthjemmesiden.

Les mer »

Hva er Biosmart?

Biosmart handler om sosiale endringers rolle i skiftet fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser, til en økonomi basert på ressurser som kan dyrkes eller høstes.

Les mer »

COLOURBOX10191266

Finansiert av

Prosjektnettside av