Smarte løsninger for framtidas bærekraftige økonomi sto på programmet da 30 deltakere i BIOSMART-prosjektet var samlet i Tromsø nylig.

Tekst: Heidi Rapp Nilsen, Norut

Norut var nylig vert for den årlige samlinga i prosjektet BIOSMART, med 30 deltakere fra inn- og utland. Prosjektet sitt overordnede mål er å utvikle en smart og fremtidsrettet bioøkonomi i Norge. Norut har en sentral rolle i prosjektet, som leder av arbeidspakkene om tilgjengelige ressurser, om verdiskapning og om bærekraft. Både biologiske, menneskelige, forskningsmessige og industrielle ressurser kartlegges og studeres.

Saken ble først publisert på Norut sine hjemmesider.

Et høydepunkt på den to dager lange samlinga var en ekskursjon i strålende høstvær til Kaldfjord på Kvaløya, og Nofima sitt anlegg Biotep. Her fikk forskergruppen først en generell presentasjon av dette test-anlegget for bioprosessering, og deretter et spennede foredrag og omvisning på anlegget av Marealis’ Jaran Rauø – som brukte utstyret på det aktuelle tidspunktet.

Marealis sin forretningside er å ta ut næringsinnhold i fra rekeskall og gjøre det om til kosttilskudd. Dette er et eksempel på smart bioøkonomi, hvor man tar i bruk det som tidligere har vært avfall, og gjør det om til en verdifull og nyttig ressurs.

Et annet høydepunkt på samlinga var foredrag av Dekan ved UiT Norges arktiske universitet Edel Elvevoll, som fortalte om dyrking av mikroalger hos Finnfjord AS. Disse algene lever blant annet av CO2, og algene kan brukes som fôr for oppdrettsfisk.