Verksted for bioøkonomi-scenarier

Forskningsprosjektet Biosmart inviterer fremtredende aktører til bioøkonomi-verksted 23. november. Det finner sted i lokalene til Bygdeforsknings distriktskontor i Norges kanskje mest symboltunge gate, Karl Johan i Oslo. Les mer Verksted for bioøkonomi-scenarier

Kan bioøkonomien redde verden?

Bioøkonomien i seg selv løser ikke klimautfordringene. Men den kan gi et godt bidrag, skriver Magnar Forbord, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug i denne kronikken.   Regjeringen lanserte nylig en strategi for bioøkonomien – «Kjente ressurser – uante muligheter». I...

NoRest-konferansen – forente krefter for økt kunnskap

De tre Bionær-prosjektene Biosmart, SusValueWaste og CYCLE forente krefter og trakk 100 deltakere til NoRest-konferansen i København i oktober. Her bød de på to dager med variert program, interessante hovedinnledere og presentasjoner av nye forskningsresultater fra en...

Ny rapport: Status for de bio-baserte næringene i Norge

Nordland fylke er størst i Norge på fiskeri og akvakultur. En ny rapport gir en god oversikt over de biologiske bærebjelkene for næringene skogbruk, landbruk, fiskeri og akvakultur. Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i produksjon mellom de...

Kartlegging av norsk bioøkonomi

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge. Norske myndigheter jobber nå for å lage en...

Nyheter

Biosmart in Science Nordic

The international science news service Science Nordic has published an article about the Biosmart project. Senior researcher Magnar Forbord at Centre for Rural Research and Vibeke Stærkebye Nørstebø from SINTEF is interviewed about how Biosmart will conduct research...

les mer

Intervju i Gemini

Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet. «Innen 40 år er bioøkonomi det bærende prinsipp i europeisk økonomi, i følge OECD. Det betyr at produksjon og omdannelse av fornybare biologiske...

les mer

Mer enn et nytt ord?

Bioøkonomi har sneket seg inn som ett av de nye ordene i vårt vokabular. Hva menes med ordet? Har det noe innhold, og hva er eventuelt nytt? Magnar Forbord, publisert i Nationen 17.09.2015 Bioøkonomi betyr ganske enkelt økonomi som baserer seg på utnyttelse av...

les mer

Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen fra Austerfjord i Kvæfjord er ny doktorgradsstipendiat på Biosmartprosjektet. Hun skal undersøke forutsetningene og mulighetene for bioøkonomien. Lillian har bakgrunn som statsviter med særlig fokus på policy analyse. Før hun kom til Bygdeforskning, har...

les mer

Start-up conference June 1-2, 2015

BIOSMART arranges its start-up conference at Scandic Nidelven Hotel in Trondheim June 1-2, 2015. 29 persons will participate at the conference, and most partners attend the conference. The aim of the conference is to gather the partners on BIOSMART to plan the...

les mer

Dette skal vi gjøre

Foresight-analyse

BIOSMART vil fremme en «smart» overgang ved å gjennomføre en omfattende foresight-analyse som involverer relevante interessenter og aktører i bioøkonomien. En innledende, omfattende foresight-prosess i form av en survey, som vil involvere 1500 bedrifter innen jordbruk, skogbruk, oppdrett, fiske, industri og biovitenskap, skal lede ut i separate bransjescenarier for bioøkonomisk utvikling.

Vitenskapelige studier

Videre vil en rekke vitenskapelige studier gjennomføres og spille en nøkkelrolle i den videre foresight-prosessen. Disse vil se på bio-teknologiske overgangsprosesser i Norge, spørsmål om IP og arealbruksrettigheter, hvordan ressursene planlagt benyttet i bioøkonomi kan gjøres tilgjengelige, hvordan bioøkonomisk utvikling kan lokaliseres mest mulig optimalt, om den nye bioøkonomien vil være miljømessig bærekraftig og energieffektiv, og hvilket omfang og nivå på verdiskapingen vi kan forvente.

Fisketur pa havet utenfor Tromso
Foto: CH – Visitnorway.com

Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

En overgang til en bioøkonomi innebærer en kombinasjon av en rekke endringer innen mange ulike sosio-tekniske systemer (f. eks skogbruk, jordbruk, fiskeri, biovitenskap, industri), og da er det essensielt at det jobbes grundig med visjoner. Særlig vil det å utvikle en «smart» bioøkonomi (som er integrert, humankapital-/teknologibasert samt implementert på en klok måte) kreve utvikling på tvers av og mellom biosektorene. Dette innebærer dessuten en samfunnsmessig overgang som må være akseptabel og akseptert av befolkningen som borgere og forbrukere.

Teamet

Biosmart-prosjektet består av noen av de fremste ekspertene innen samfunnsvitenskaplig analyse av bionæringer i Norge: SINTEF, NORUT, Norsk institutt for bioøkonomi, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Norsk senter for bygdeforskning.

Internajonale partnere er Technical University of Denmark, University of Otago, New Zealand, McGill University, Canada, The James Hutton Institute og Plymouth University, Storbritannia. Næringspartner er NHO Mat og Landbruk.

Finansiert av

En prosjekthjemmeside av

Our aim in Biosmart is to begin an important (and informed) public debate on this issue as well as to produce high quality science. Magnar Forbord

Senior Researcher, Centre for Rural Research

Hva er bioøkonomi slik du ser det, Lillian?

Det er et samfunn hvor produksjonen og produkter i vesentlig grad består av ulike former for biomasse som trevirke, gress, tang og avfall, og hvor biotekniske prosesser ofte har en viktig rolle i omgjøringen. Produkter av biomasse kan være alt fra kjemikalier, ulike former for biodrivstoff til også syntetisk biodrivstoff. Idealistisk sett representerer bioøkonomien et skifte mot en mer bærekraftig økonomisk vekst, hvor utnyttelsen av det grønne karbonet optimaliseres.

Lillian Hansen

Doctoral student, Centre for Rural Research

To develop a “smart” (knowledge based and wisely managed) bioeconomy we need to think of how these sectors can work together in the future. If we can achieve this, investments can be made that help all sectors involved in the bioeconomy integrate – thus cutting waste, optimising the knowledge sector of Norway, and leading to a more sustainable economy. Robert Burton

Project Manager/Senior Researcher, Centre for Rural Research

Kontakt BioSmart

6 + 7 =