Intervju i Gemini

Intervju i Gemini

Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet. «Innen 40 år er bioøkonomi det bærende prinsipp i europeisk økonomi, i følge OECD. Det betyr at produksjon og omdannelse av fornybare biologiske...
Mer enn et nytt ord?

Mer enn et nytt ord?

Bioøkonomi har sneket seg inn som ett av de nye ordene i vårt vokabular. Hva menes med ordet? Har det noe innhold, og hva er eventuelt nytt? Magnar Forbord, publisert i Nationen 17.09.2015 Bioøkonomi betyr ganske enkelt økonomi som baserer seg på utnyttelse av...
Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen fra Austerfjord i Kvæfjord er ny doktorgradsstipendiat på Biosmartprosjektet. Hun skal undersøke forutsetningene og mulighetene for bioøkonomien. Lillian har bakgrunn som statsviter med særlig fokus på policy analyse. Før hun kom til Bygdeforskning, har...
Start-up conference June 1-2, 2015

Start-up conference June 1-2, 2015

BIOSMART arranges its start-up conference at Scandic Nidelven Hotel in Trondheim June 1-2, 2015. 29 persons will participate at the conference, and most partners attend the conference. The aim of the conference is to gather the partners on BIOSMART to plan the...