Kan bioøkonomien redde verden?

Kan bioøkonomien redde verden?

Bioøkonomien i seg selv løser ikke klimautfordringene. Men den kan gi et godt bidrag, skriver Magnar Forbord, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug i denne kronikken.   Regjeringen lanserte nylig en strategi for bioøkonomien – «Kjente ressurser – uante muligheter». I...
Kartlegging av norsk bioøkonomi

Kartlegging av norsk bioøkonomi

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge. Norske myndigheter jobber nå for å lage en...
Jakter på Norges grønne Silicon Valley

Jakter på Norges grønne Silicon Valley

Lag på lag med kart over natur og samfunn legges oppå hverandre for å finne ut hvor Norge bør bygge opp fremtidens industrier. Det store spørsmålet er hva vi skal leve av etter oljealderen. Av: Anette Tjomsland, NIBIO For 50 år siden var det få som kunne forestille...
Biosmart in Science Nordic

Biosmart in Science Nordic

The international science news service Science Nordic has published an article about the Biosmart project. Senior researcher Magnar Forbord at Centre for Rural Research and Vibeke Stærkebye Nørstebø from SINTEF is interviewed about how Biosmart will conduct research...