Kartlegging av norsk bioøkonomi

Kartlegging av norsk bioøkonomi

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge. Norske myndigheter jobber nå for å lage en...
Biosmart in Science Nordic

Biosmart in Science Nordic

The international science news service Science Nordic has published an article about the Biosmart project. Senior researcher Magnar Forbord at Centre for Rural Research and Vibeke Stærkebye Nørstebø from SINTEF is interviewed about how Biosmart will conduct research...
Intervju i Gemini

Intervju i Gemini

Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet. «Innen 40 år er bioøkonomi det bærende prinsipp i europeisk økonomi, i følge OECD. Det betyr at produksjon og omdannelse av fornybare biologiske...
Mer enn et nytt ord?

Mer enn et nytt ord?

Bioøkonomi har sneket seg inn som ett av de nye ordene i vårt vokabular. Hva menes med ordet? Har det noe innhold, og hva er eventuelt nytt? Magnar Forbord, publisert i Nationen 17.09.2015 Bioøkonomi betyr ganske enkelt økonomi som baserer seg på utnyttelse av...
Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen tar doktorgrad på bioøkonomien

Lillian Hansen fra Austerfjord i Kvæfjord er ny doktorgradsstipendiat på Biosmartprosjektet. Hun skal undersøke forutsetningene og mulighetene for bioøkonomien. Lillian har bakgrunn som statsviter med særlig fokus på policy analyse. Før hun kom til Bygdeforskning, har...