Jakter på Norges grønne Silicon Valley

Jakter på Norges grønne Silicon Valley

Lag på lag med kart over natur og samfunn legges oppå hverandre for å finne ut hvor Norge bør bygge opp fremtidens industrier. Det store spørsmålet er hva vi skal leve av etter oljealderen. Av: Anette Tjomsland, NIBIO For 50 år siden var det få som kunne forestille...